آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش شانزدهم : افکتهای صوتی

افکتهای گروه Modulation

 

افکت  Chorus

از این افکت برای ایجاد جلوه صدای دوبل استفاده می کنیم . برای اجرای این افکت به ترتیب  Audio → plug-ins → modulation → chorus در نوار منو را کلیک کنید .

پارامترهای این افکت عبارتند از : 

 • Mix : که ترکیب بین صدای اصلی و صدای افکت شده را تنظیم می کند .
 • Shapes : که نوع امواج افکت را تعیین می کند . امواج مثلثی سبب ایجاد افکتهای نرمتر می شوند .
 • Frequency : نرخ اجرای افکت را مشخص می کند .
 • Delay : عمق و فاصله بین دو صدا را تغییر می دهد .
 • Stages : به کمک این پارامتر می توانید افکت ریزتر و  چند لایه ایجاد نمایید .

به کمک دکمه های R و W نیز می توانید تغییرات پارامترهای این افکت را در طول زمان بروش اتوماسیون ضبط و اجرا نمایید .

 

 

افکت Flang

این افکت یک جلوه لرزاننده با امکانات استریو را در اختیار شما قرار  می دهد .

پارامترهای این افکت عبارتند از :

 • Mix : میزان ترکیب صدای اصلی با صدای افکت شده را تنظیم می دهد .
 • Output : شدت صدای خروجی افکت را تنظیم می کند .
 • Temposync : برای فعال نمودن همسانی با مقدار Tempo .
 • Rate : اگر دکمه Temposync غیرفعال باشد ، به کمک این دکمه می توانید سرعت Sweep را به طور مستقل تنظیم نمایید . اگر دکمه Temposync فعال باشد ، مقدارنت پایه برای سرعت Sweep بر اساسTempo  را تنظیم می کنید .
 • Feedback : هر چه مقدار این پارامتر بیشتر باشد ، افکت به شیوه متالیک نزدیکتر خواهد شد .
 • Depth : عمق افکت را تنظیم می کند .
 • Delay : دامنه فرکانس تحت تاثیر افکت را تنظیم می کند .
 • Stereo basic : پهنای استریو مربوط به افکت را تنظیم می کند .

 

افکت Metalizer

این افکت می تواند سیگنالهای صوتی دریافت شده را با فرکانسهای متغییر خارج نماید . در واقع نوعی لرزش و پرژاک برای صدا ایجاد می کند .

 

افکت Phaser

این افکت سیگنال ورودی را گرفته و نوعی جلوه پیچشی به آن اضافه نموده و با سیگنال اصلی ترکیب می کند .

 

 

” ادامه دارد “

امتیاز بدهید
اشتراک گذاری

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.