دسته: Gemini

0

4 روش برای بازگشت به Google Assistant از Gemini

زمان مطالعه: 6 دقیقه با مجله هشت پیک با مقاله ی 4 روش برای بازگشت به Google Assistant از Gemini همراه ما باشید شاید این روزها حداقل هفته ای یک بار کلمه هوش مصنوعی را بشنوید. همه در...

0

چگونه Gemini پیشرفته (رایگان و پولی) داشته باشید

زمان مطالعه: 6 دقیقه با مجله هشت پیک با مقاله ی چگونه Gemini پیشرفته (رایگان و پولی) داشته باشید همراه ما باشید از نتایج جستجوی قابل پیش بینی و پاسخ های هوش مصنوعی بدون الهام خسته شده اید؟...

0

نحوه تولید تصاویر هوش مصنوعی با Google Gemini

زمان مطالعه: 7 دقیقه با مجله هشت پیک با مقاله ی نحوه تولید تصاویر هوش مصنوعی با google Gemini همراه ما باشید Google Gemini مانند یک قلم مو جادویی است که از هوش مصنوعی (AI) برای ایجاد تصاویر...