دسته: search

0

نحوه جستجوی مکالمات ChatGPT

زمان مطالعه: 4 دقیقه با مجله هشت پیک با مقاله ی نحوه جستجوی مکالمات ChatGPT همراه ما باشید ChatGPT به عنوان یک ابزار انقلابی در فضای فناوری مورد استقبال قرار گرفته است. با این حال، از نظر عملکردهای...

0

نحوه ایجاد یک پوشه هوشمند در مک

زمان مطالعه: 5 دقیقه با مجله هشت پیک با مقاله ی نحوه ایجاد یک پوشه هوشمند در مک همراه ما باشید ایجاد پوشه ها یک راه عالی برای سازماندهی تمام فایل ها در مک شما است. اما پس...