دسته: city-building games

0

نحوه آپلود یک نشان سفارشی در Manor Lords

زمان مطالعه: 2 دقیقه با مجله هشت پیک با مقاله ی نحوه آپلود یک نشان سفارشی در Manor Lords همراه ما باشید اگر واقعاً می خواهید احساس کنید که در پادشاهی خودتان هستید اربابان مانور، می خواهید تجربه...

0

نحوه بازی Frostpunk 2 بتا

زمان مطالعه: 2 دقیقه با مجله هشت پیک با مقاله ی نحوه بازی Frostpunk 2 بتا همراه ما باشید همه ما منتظر انتشار کامل هستیم فراستپانک 2 تا در طول گرمای تابستان کمی سرما به ما بدهید، اما...