دسته: Slack Channel

0

چگونه یک نفر را از یک کانال شل حذف کنیم

زمان مطالعه: 6 دقیقه با مجله هشت پیک با مقاله ی چگونه یک نفر را از یک کانال شل حذف کنیم همراه ما باشید یک کانال Slack همه همتایان شما را در یک گروه قرار می دهد. بسته...