دسته: پرونده های گوگل

0

نحوه ایجاد دو فاصله در پرونده های گوگل

زمان مطالعه: 3 دقیقه با مجله هشت پیک با مقاله ی نحوه ایجاد دو فاصله در پرونده های گوگل همراه ما باشید چه برای ترجیح شخصی و چه به عنوان یک الزام برای سبک نوشتن APA یا MLA، ما...

0

نحوه استفاده از تایپ صوتی در پرونده های گوگل در تلفن همراه و دسک تاپ

زمان مطالعه: 7 دقیقه با مجله هشت پیک با مقاله ی نحوه استفاده از تایپ صوتی در پرونده های گوگل در تلفن همراه و دسک تاپ همراه ما باشید در حالی که پرونده های گوگل اساساً برای تهیه پیش‌نویس نامه‌های...