مجله 8pic

0

آموزش ویندوز یازده ۱۱ ، فصل چهارم آشنایی با جعبه ها و منوها

آموزش ویندوز یازده ۱۱ ، فصل چهارم آشنایی با جعبه ها و منوها   ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ «ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﻨﺠﺮﻩ «ﺩﺳﺘﮑﺎﺭﯼ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎ، ﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ «ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺭﻭﯼ ﭘﻮﺷﻪ ﻣﻨﻮﻫﺎ «ﺩﺭﮎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﺎﻭﺑﺮﯼ...

تغییرات سیستم عامل جدید مایکروسافت ویندوز 11 - اعوجاج 0

آموزش ویندوز یازده ۱۱ ، فصل سوم ، دسکتاپ سنتی و منوی استارت

آموزش ویندوز یازده ۱۱ ، فصل سوم ، دسکتاپ و منوی استارت     فصل سوم ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ «ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﮑﺘﺎﭖ «ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻨﻮﯼ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ «ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﮑﺘﺎﭖ «ﺑﺎﺯﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ...

آموزش ویندوز 11 فصل دوم 0

آموزش ویندوز یازده ۱۱ فصل دوم – آموزش منوی استارت

فصل دوم – آموزش منوی استارت ﻣﻨﻮﯼﺷﺮﻭﻉ ﻣﻨﻮﯼﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ۱۱ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯼ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ، ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻣﺮﮐﺰﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ...

C:\Users\M\Desktop\1 (2).jpg 0

چرا سالنامه تبلیغاتی مهم است؟

چرا سالنامه تبلیغاتی مهم است؟   در سال‌های اخیر یکی از هدایای تبلیغاتی پر کاربرد و پر طرفدار سالنامه یا سر رسید بوده و شرکت‌ها در روزهای پایانی سال این هدیه تبلیغاتی سازمان خود...