ادامه آموزش فصل دوم : میزان و ضرب

زمان مطالعه: 5 دقیقه

در میزان نماهای ترکیبی

  • عدد بالا ( صورت کسر ) ، چون سه برابر تعداد ضرب است ، باید به عدد 3 تقسیم شود ، تا تعداد ضرب ها مشخص شود .
  • عدد پایین ( مخرج ) ، چون معّرف 3/1 شکل هر ضرب است . پس برای تعیین شکلِ هر ضرب ، باید آن را 3 برابر نمود .

معرف

میزان 2 ضربی ترکیبی ، هر ضرب آن یک نُت سیاه نقطه دار است . ( به عبارت دیگر در هر میزان 2 نُت سیاه نقطه دار یا معادل های آن قرار دارند .

سیاه

میزان 3 ضربی ترکیبی که هر ضرب آن یک نُت گرد نقطه دار است . ( به عبارت دیگر در هر میزان 3 نُت گرد نقطه دار یا معادل های آن قرار دارد . )

3ضربی

میزان 4 ضربی ترکیبی که هر ضرب آن یک نُت سفید نقطه دار است . ( به عبارت دیگر در هر میزان 4 نُت سفید نقطه دار یا معادل های آن قرار دارد . )

نمونه

   سُلفِژ (SR)(Sight Reading) و وزن خوانی   (SS)(Singing)(Solfege)

از درس های بنیادی در موسیقی وزن خوانی ، سُلفِژ و دیکته ی موسیقی است ، که برای مشخص کردن ضرب ها در آن ها از حرکات دست راست به صورت زیر استفاده می شود        ، این عمل را که معمولا رهبرهای ارکستر انجام می دهند ، ضرب زدن    (Conducting Pattern)           گویند .

سلفژ

وزن خوانی (SR)  :  عبارت است از خواندن وزن قطعات موسیقی بدون در نظر گرفتن آهنگ ان قطعه ( با یک صدای ثابت )

سُلفِژ (SS) : عبارت است از خواندن هم زمان مِلُدی وزن قطعات موسیقی با در نظر گرفتن حالت ها و حرکت های آن .

دیکته ی موسیقی : عبارت است از نوشتن صحیح یک قطعه موسیقی بر روی کاغذ از طریق شنیدن آن قطعه ، به عبارت دیگر نوشتن قطعه بر حسب وزن ، آهنگ و حالات آن بر روی کاغذ را دیکته ی موسیقی گویند . البته این کار نیاز به تمرین طولانی و مداوم سُلفِژ دارد .

شاید این مقاله را هم دوست داشته باشید :  آموزش تصویری پاک کردن کش ویندوز 10 windows

مختلط

چون عدد بالای این میزان نما قابل تقسیم به 3 می باشد ، میزان لنگ ترکیبی به شمار می رود در نتیجه ضرب اول و چهارم در آن قوی خواهد بود پس این میزان نما می تواند 5 ضربی ترکیبی لنگ هر ضرب آن یک سیاه نقطه دار است ، در نظر گرفته شود .

لنگ

به کار رود که در آن   صورت ضرب اول و سوم قوی و بقیه ضعیف می باشند .

این میزان نما ( 8/15 ) می تواند میزان لنگ ساده هم باشد ، که در این صورت میزان 15 ضربی و هر ضرب آن معادل یک نُت چنگ است . به این ترتیب می تواند از میزان های ساده ای به شکل های )    ) یا  ( ) و شکل های دیگر که جای میزان هابا هم عوض می شوند ، نیز تشکیل می شود

چون عدد بالای این میزان نما قابل تقسیم به 3 نیست ، پس نمی تواند میزان ترکیبی باشد ، و میزان نما از چهار ضرب نیز بیش تر است ، پس میزان فقط لنگ ساده خواهد بود ، که به شکل های ( ) یا ( ) استفاده می شود .

مثال 3 :   16/27 شامل چه میزان هایی است و هر کدام چند ضربی هستند ؟

پاسخ 1 :  چون عدد بالایی میزان نما قبل از آن که بتواند به 3 تقسیم شود 27 ضربی می باشد ، پس یکی از جواب های آن 27 ضربی ساده است که هر ضرب معادل یک نُت دولاچنگ می باشد ، ولی چون میزان های ساده ی غیر لنگ یا دوضربی یا سه ضربی یا چهارضربی هستند ، عدد بیشتر از آن به صورت میزان ساده ی لنگ معرفی می شود .

لنگ

 این میزان به شکل های دیگر می تواند بیاید که در هر یک از آن ها ضرب های قوی در جاهای مختلف قرار می گیرند . به عنوان مثال در نمونه ی بالا ، میزان 16 / 27 را که به صورت ( ) است ، می توانبه صورت های دیگر بازنویسی نمود . اعداد بالا ( 1، 4 ، 6 ، 9 ، 11 ، … ) معّرف ضرب های قوی در این میزان هستند .

شاید این مقاله را هم دوست داشته باشید :  آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش اول : افکتهای صوتی

پاسخ 2 : چون صورت کسر در این میزان نما قابل تقسیم به عدد 3 می باشد ، پس در عین حال می تواند میزان ترکیبی لنگ 9 ضربی باشد که هر ضرب آن یک نُت چنگ نقطه دار است .

چنگ

ضرب های اول و پنجم و هشتم در این میزان معّرف ضرب های قوی هستند ، که می توان جای آکسان ها را تغییر داد .

تذکر : اگر عدد بالا یک میزان نما از عدد 4 بیشتر باشد :

  1. یا قابل تقسیم به سه می باشد ، که در این صورت ترکیبی لنگ است ( همان طور که گفته شد ، عدد بالای میزان نمای ترکیبی از 12 بیش تر نیست و اگر بیش تر باشد ترکیبی لنگ محسوب می شود )
  2. چه قابل تقسیم به سه باشد و چه نباشد ، میزان ساده ی لنگ خواهد بود .

مثال 4 : در کدام میزان نماها مخرج کسر میزان نما معّرف شکل ضرب و در میزان های ترکیبی معّرف  شکل ضرب می باشد . پس در کلّیّه ی میزان های ساده اعّم از لنگ و غیرلنگ که مخرج کسر 2 باشد هر ضرب یک نُت سفید خواهد بود ، که به ترتیب  ،  ،  ،  ،  ،  و … است . (    با میزان ترکیبی اشتباه نشود ) و در میزان های ترکیبی اعّم از لنگ و غیرلنگ که مخرج کسر 2 باشد هر ضرب ، یک نُت گرد نقطه دار خواهد بود . ( نُت سفید  شکل ضرب می باشد ) گه به ترتیب  ،  ،  ،  ،  و … است .

تذکر : میزان نماهای ساده ی لنگ را همانند میزان های طبیعی با ضرب کردن در نسبت  به میزان نماهای ترکیبی لنگ تبدیل می کنند .

 

امتیاز بدهید
اشتراک گذاری

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *