برچسب: آموزش میکس

آموزش میکس- آموزش فارسی میکس حرفه ای- بخش هشتم 0

آموزش میکس- آموزش فارسی میکس حرفه ای- بخش هشتم

زمان مطالعه: 4 دقیقه آموزش میکس- آموزش فارسی میکس حرفه ای- بخش هشتم حدود تکامل: مشکلی که برای تعریف تکامل وجود دارد در این است که تکامل هیچگاه حد و حدودی ندارد. طبیعتا هنگامی که شما احساس می...

آموزش میکس- آموزش فارسی میکس حرفه ای- بخش سوم 0

آموزش میکس- آموزش فارسی میکس حرفه ای- بخش سوم

زمان مطالعه: 4 دقیقه  آموزش میکس- آموزش فارسی میکس حرفه ای- بخش سوم فصل ۷: ارتباط داینامیک های ساخته شده بوسیله تجهیزات با داینامیک های موسیقایی یافت شده در موسیقی و آهنگ” در این فصل یک چارچوب کاری برای...