برچسب: میکس حرفه ای

آموزش فارسی میکس حرفه ای- بخش پانزدهم 0

آموزش فارسی میکس حرفه ای- بخش پانزدهم

زمان مطالعه: 3 دقیقه آموزش فارسی میکس حرفه ای- بخش پانزدهم ساختار آهنگ: ساختار آهنگ اغلب روی کاری که صدابردار در هر قسمت از میکس انجام می دهد تأثیر می گذارد. برخی گروه ها ساختارهایی خلق می کنند...

آموزش فارسی میکس حرفه ای- بخش چهاردهم 0

آموزش فارسی میکس حرفه ای- بخش چهاردهم

زمان مطالعه: 5 دقیقه آموزش فارسی میکس حرفه ای- بخش چهاردهم اکنون زمان خوبی برای این پرسش است که آیا دیدگاه موسیقایی برای میکس، در وهله اول مناسب نیست؟) به عبارت دیگر، اگر ریتم خیلی پایه تر، ساده...

آموزش فارسی میکس حرفه ای- بخش سیزدهم 0

آموزش فارسی میکس حرفه ای- بخش سیزدهم

زمان مطالعه: 5 دقیقه آموزش فارسی میکس حرفه ای- بخش سیزدهم سایه روشن های مختلف می توانند به صدا های مختلف و متفاوت، انواع شکل موجها، یا محدوده های فرکانسی مختلف ارتباط داده شوند. اما از آنجاییکه ما...