آموزش کیوبیس فصل سوم بخش ششم : روشهای اجرای پروژه و پانل Transport

ضبط اطلاعات  Midi

روش ضبط اطلاعات Midi با روش اطلاعات صوتی تفاوت زیادی ندارد . پس از ضبط اطلاعات بی درنگ یک رویداد از نوع Midi داخل شیار ایجاد می شود . تفاوت اصلی بین شیارهای Midi با شیارهای صوتی مربوط به موضوع روی هم افتادگی بخشها است .

اگر چند رویداد را در یک قطعه از شیار ضبط کنید ، رویدادها روی هم نهاده شده و البته همه رویدادهای روی هم افتاده نیز همزمان اجرا شده و صدای آنها را می شنوید . هنگام ضبط رویدادهای روی هم نهاده حاصل کار بستگی دارد به تنظیمات  Recmode که در پانل  Transport انتخاب می کنید .

  • اگر گزینه Normal را انتخاب نمایید ، قطعه ضبط شده جدید روی قطعه قبلی ایجاد شده و دو رویداد روی هم نهاده خواهیم داشت .
  • اگر گزینه Merge را انتخاب نمایید ، رویداد جدید با رویداد قبلی داخل یک بخش اضافه و ادغام می شود .
  • اگر گزینه Replace را انتخاب نمایید ، رویداد جدید در ناحیه روی هم نهادگی جایگزین رویداد قبلی می شود .

 

ضبط اطلاعات Midi بروش چرخه ای

هنگامی که ضبط اطلاعات Midi را بروش چرخه ای انجام می دهید ، حاصل کار بستگی دارد به تنظیمات Cycle record mode  که در پانل Transport انتخاب می کنید .

  • اگر گزینه Mix  را انتخاب نمایید ، هر بار که اطلاعاتی را ضبط کنید آن اطلاعات به اطلاعات موجود اضافه می شوند . این گزینه برای ساخت ریتم ها بسیار مناسب است .
  • اگر گزینه Overwrite را انتخاب نمایید ، هر بار که اطلاعاتی را ضبط می کنید آن اطلاعات جایگزین اطلاعات موجود در ناحیه فعلی داخل شیار می شود . این گزینه برای ضبط برداشتهای مختلف از یک اجرا بسیار مناسب است .
  • اگر گزینه Keep last را انتخاب نمایید ، هر بار که اطلاعاتی را ضبط می کنید اگر یک چرخه کامل ضبط شود ، آن چرخه جایگزین قبلی می شود . اما اگر چرخه کامل ضبط نشود ، اطلاعات قبلی باقی می مانند .
  • اگر گزینه های Stacked/stacked2 را انتخاب نمایید هر قسمت ضبط شده به یک بخش مستقل  Midi تبدیل می شود . شیار به لاین های مختلف تقسیم می شود و هر قسمت داخل یک لاین ذخیره می شود .  بخشها نیز داخل لاین و به روش پشته ای قرار می گیرند . البته اگر گزینه  Stacked2 را انتخاب نمایید ، هیچ یک از برداشتها در وضعیت سکوت قرار نمی گیرند .

 

” ادامه دارد “

امتیاز بدهید
اشتراک گذاری

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *