برچسب: خرید اموزش موسیقی

آموزش کیوبیس فصل چهارم بخش هفتم : گذرگاههای ورودی و خروجی 0

آموزش کیوبیس فصل چهارم بخش هفتم : گذرگاههای ورودی و خروجی

زمان مطالعه: 2 دقیقه بهینه سازی کارایی صوتی در این قسمت با تکنیکها و ترفندهایی آشنا می شوید تا بتوانید از امکانات برنامه  Cubase بیشترین و بهترین استفاده را داشته باشید . کارایی صوتی در محیط برنامه  Cubase...

آموزش کیوبیس فصل چهارم بخش چهارم : گذرگاههای ورودی و خروجی 0

آموزش کیوبیس فصل چهارم بخش چهارم : گذرگاههای ورودی و خروجی

زمان مطالعه: 2 دقیقه تنظیم چند گذرگاه ورودی / خروجی توانایی های برنامه Cubase بسیار زیاد است و به همین دلیل اغلب لازم است انواع وسایل صوتی را به کامپیوتر متصل نمایید . می توانید از یک میکسر...

آموزش کیوبیس فصل چهارم بخش دوم : گذرگاههای ورودی و خروجی 0

آموزش کیوبیس فصل چهارم بخش دوم : گذرگاههای ورودی و خروجی

زمان مطالعه: 2 دقیقه مراحل آماده سازی قبل از ایجاد گذرگاههای مورد نیاز در یک پروژه لازم است که ورودی ها و خروجی های موجود در کارت صوتی کامپیوتر خود را نامگذاری کنید . بعنوان مثال اگر  از...

آموزش کیوبیس فصل چهارم بخش اول : گذرگاههای ورودی و خروجی 0

آموزش کیوبیس فصل چهارم بخش اول : گذرگاههای ورودی و خروجی

زمان مطالعه: 2 دقیقه  فصل چهارم گذرگاههای ورودی و خروجی برنامه Cubase ار مجموعه ای از گذرگاههای ورودی و خروجی برای انتقال صدا بین برنامه با سخت افزار صوتی موجود در کامپیوتر استفاده می کند . گذرگاههای ورودی...

آموزش کیوبیس فصل سوم بخش هفتم : روشهای اجرای پروژه و پانل Transport 0

آموزش کیوبیس فصل سوم بخش هفتم : روشهای اجرای پروژه و پانل Transport

زمان مطالعه: 2 دقیقه فیلترگذاری ضبط و اجرای اطلاعات Midi می توانید هر یک از انواع اطلاعات Midi را در تنظیمات برنامه Cubase فیلترگذاری نمایید تا آن نوع اطلاعات در برنامه ضبط یا اجرا نشوند .