دسته: آموزش

آموزش کیوبیس بخش هفتم از فصل اول : مدیریت پروژه و فایل ها 0

آموزش کیوبیس بخش هفتم از فصل اول : مدیریت پروژه و فایل ها

زمان مطالعه: 2 دقیقه ارسال و وارد کردن فایلهای OMF   فرمت فایل (OMFI ) open media framework interchange   یک استاندارد پذیرفته شده برای تبادل اطلاعات مدیا بین انواع برنامه های کاربردی است . در محیط برنامه  cubase...