دسته: آموزش نرم افزار کیوبیس

آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش پانزدهم : افکتهای صوتی 0

آموزش کیوبیس فصل سیزدهم بخش پانزدهم : افکتهای صوتی

زمان مطالعه: 2 دقیقه افکت Tonic این افکت یک برنامه افزودنی است که بر اساس طراحی فیلتر  Monologue monophormic synthresizer طراحی شده باشد یک ابزار خلاق برای افکتهای صوتی است . پارامترهای این افکت در سه گروه دسته...