آموزش کیوبیس فصل نهم بخش نهم : پردازش صوتی

 • Min-opening time : تعیین کننده حداقل مدت زمان باز بودن دریچه عبور صدا است هرگاه شدت صدا بیشتر از مقدار موجود در فیلد Open threshold باشد .
 • Min- Closing time : تعیین کننده حداقل مدت زمان بسته بودن دریچه عبور صدا است هرگاه شدت صدا کمتر از مقدار موجود در فیلد Close threshold باشد .
 • Pre-roll : به کمک این تنظیم می توانید دریچه عبور صدا را کمی قبل از رسیدن شدت صدا به مقدار Open threshold باز کنید .
 • Post-roll : به کمک این تنظیم می توانید دریچه عبور صدا را کمی بعد از رسیدن شدت مقدار Close threshold ببندید .

 

فرمان Speetrum analyzer

این فرمان ابتدا کلیپ یا رویداد انتخاب شده را تجزیه و تحلیل نموده و سپس یک گراف تولید نموده و نمایش می دهد . این گراف نشان دهنده وضعیت توزیع صدا در دامنه فرکانسها است . مقدار قرکانسها روی محور X   و مقدار  شدت صدا روی محور Y روی گراف نشان داده می شود .

 

فرمان Statistics

با اجرای این فرمان بریک کلیپ یا رویداد صوتی منتخب می توانید اطلاعات بسیار با ارزش شامل  موارد زیر را به دست آورید :

 

 • Min-sample value : پایین ترین مقدار نمونه در رویداد منتخب که عددی بین 1 تا 1- است ( بر حسب db )
 • Max-sample value : بااترین مقدار نمونه در رویداد منتخب که عدد بین 1 تا 1- بر حسب db  است .
 • Dc offset : مقدار Dc offset در رویداد منتخب به شکل درصد از کل رویداد و بر حسب db .
 • Estimated resolution : اگر چه فایل صوتی دارای کیفیت 16 تا 24 بیتی است ، اما امکان دارد از یک فایل با کیفیت پایین تر تبدیل شده باشد . این مقدار نشان دهنده برآورد برنامه از کیفیت فایل اصلی است .
 • Estimated pitch : مقدار تقریبی محاسبه شده برنامه در مورد زیر و بمی صداهای منتخب .
 • rns power : پایین ترین مقدار بمی صدا اندازه گیری شده در رویداد منتخب
 • rms power : بالاترین مقدار بمی صدا اندازه گیری شده در رویداد منتخب
 • Average : مقدار متوسط بمی صدا در کل رویداد منتخب .

 

 

” پایان “

امتیاز بدهید
اشتراک گذاری

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.