آموزش کیوبیس فصل دهم بخش چهارم : پنجره Sample Editor

انتخاب دامنه ها در پنجره Sample editor

برای انتخاب یک دامنه در یک رویداد صوتی ابتدا دکمه Range selection در نوار ابزار را فعال نموده و سپس داخل پنجره در نقطه شروع دامنه کلیک نموده و دکمه ماوس را نگهداشته و بکشید و در نقطه پایان دامنه دکمه را رها کنید . می توانید هر یک از دو لبه دامنه منتخب را کلیک نموده و بکشید تا دامنه انتخاب شده را افزایش یا کاهش دهید . مشخصات دامنه منتخب سمت راست نوار ابزار نشان داده می شود . می توانید طول زمان و نقطه شروع یا پایان دامنه منتخب را در این قسمت و به روش عددی تغییر دهید .

همچنین با انتخاب Edit → select  در نوار منوی اصلی مجموعه ای از فرمانها برای انتخاب در اختیار شما قرار می گیرند :

 • All :  کل کلیپ صوتی را انتخاب می کند .
 • None :  همه موارد انتخاب شده را از وضعیت انتخاب خارج می کند .
 • In loop :  همه صدای موجود بین نشانگرهای چپ و راست را انتخاب می کند .
 • From start to cursor : همه صدای قرار گرفته بین ابتدای کلیپ تا مکان فعلی خط زمان را انتخاب می کند .
 • From cursor to end : همه صدای قرار گرفته بین مکان فعلی خط زمان تا انتهای کلیپ را انتخاب می کند .
 • Select event : فقط صدای موجود در رویداد دستکاری شده را انتخاب می کند .
 • Left selection side to cursor : لب چپ دامنه منتخب را به مکان فعلی خط زمان  انتقال می دهد .
 • Left selection side to cursor : لب راست چپ دامنه منتخب را به مکان فعلی خط زمان  انتقال می دهد .

 

 

دستکاری دامنه های منتخب 

هنگامی که یک دامنه از یک رویداد را در پنجره Sample editor انتخاب می کنیدمی توانید هر یک از عملیات زیر را انجام دهید .

 • به ترتیب Edit → copy در نوار منو را کلیک نمایید تا یک کپی از دامنه انتخاب شده را در کلیپ بورد ویندوز قرار دهید .
 • به ترتیب Edit → cut در نوار منو را کلیک نمایید تا دامنه منتخب ازجای خط جدا شده و در کلیپ بورد ویندوز قرار گیرد .
 • به ترتیب Edit → paste در نوار منو را کلیک نمایید دامنه انتخاب قرار گرفته در کلیپ بورد ویندوز به مکان فعلی کپی خواهد شد .
 • به ترتیب Edit → range → insert silence در نوار منو را کلیک نموده یا روی دامنه منتخب کلیک راست نموده و گزینه Range-insert silence را انتخاب نمایید . یک قطعه سکوت معادل دامنه منتخب در جای دامنه منتخب درج می شود . دامنه منتخب به طرف راست جابجا می شود تا فضای لازم برای درج سکوت ایجاد شود .
 • به ترتیب Audio → process در نوار منو را کلیک نموده یا بر روی دامنه منتخب کلیک راست نموده و گزینه process را انتخاب نموده و سپس نام هر یک از پردازشها را انتخاب نمایید . به این ترتیب پردازش موردنظر فقط بر دامنه منتخب ازکلیپ صوتی اجرا می شود .

 

 

” ادامه دارد “

امتیاز بدهید
اشتراک گذاری

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.