رتبه الکسا یک ابزار بسیار مهم برای بازاریابان است زیرا پتانسیل تبلیغاتی یک سایت را نشان می دهد. پایین تر تعداد، ترافیک بیشتر که سایت می شود و در نتیجه بیشتر افراد که تبلیغات را می توان به خدمت کرده است.

دامنه هایی با رده پایین الکسا به طور کلی ارزشمند تر از دامنه هایی با رتبه الکسا بالاتر هستند.

داشتن امتیاز کم الکسا می تواند CPC را که از طریق شبکه تبلیغاتی خود دریافت می کنید افزایش دهد یا حتی به شما در تبلیغ سایت های تبلیغاتی بومی شما کمک کند.

بنابراین، کاهش رتبه الکسا سایت شما می تواند برای کسب و کار شما سودمند باشد.

گوگل Alexa Rank