فصل یکم ( مبانی موسیقی )

زمان مطالعه: 3 دقیقه

نُت (Note)

علامتی است که بوسیله ی آن صداهای موسیقی نوشته و اجرا می شوند .

حامل (Staff or Stave)

پنج خط افقی و موازی ، با فواصل معین که زیر و بَمی صدای نُت ها را مشخص می کند ، حامل نام دارد .

نُت ها روی خطوط حامل و یا میان آن ها نوشته می شوند . شمارش خطوط حامل ، پایین به بالا ، می باشد . به وسیله ی پنج خط حامل ، 11 نُت شناخته می شوند :

پنج نُت روی خطوط حامل  (On the Lines)

چهار نُت بین خطوط حامل  (In the Spaces)

یک نُت بالای حامل ( مماس با خط پنجم )   (Above)

یک نُت زیر حامل ( مماس با خط یکم )       (Below)

شمارش خطوط حامل

شناسایی نُت های موسیقایی

نُت های موسیقایی شامل هفت صدای اصلی می باشند که از چپ به راست به صورت زیر نوشته می شوند .

فارسی دُ رِ می فا سُل لا سی
فرانسوی Do Re Mi Fa Sol La Si
انگلیسی C D E F G A B

  معادل ” سی ” می باشند . H  ، معادل ” سی بِمُل ”  و B تذکر :  در کشورهای آلمانی زبان

(Clefs)  کلیدها

کلید علامتی است که در سمت چپ حامل قرار می گیرد و نام و موقعیت صدای نُت ها را تعیین می کند .

انواع کلید ها در موسیقی :

 • کلید ” سُل ” : معمولی ترین کلیدهاست که مبنایش خط دوم حامل پنج خطی می باشد ، در نتیجه نُتی که با این کلید روی خط دوم قرار دارد ، ” سُل ” نامیده می شود .
 • انواع کلید : ” دُ “
 • انواع کلید : ” فا “
شاید این مقاله را هم دوست داشته باشید :  آموزش کیوبیس فصل پانزدهم قسمت اول : صدای فراگیر Surrund Sound

انواع کلید ها

مقایسه ی موقعیت کلیدها روی حامل 11 خطی

کلیدهای یاد شده بر روی حاملی که دارای 11 خط است و حامل عمومی نام دارد ، قرار گرفته اند . به عبارتی دیگر هر کلید بر روی حامل پنج خطی واقع شده ، ولی سطح خطوط حامل آن با سطح خطوط حامل کلید دیگر متفاوت است .

حامل 11 خطی

 1. کلید ” سُل ” : خطوط هفتم تا یازدهم حامل 11 خطی را در بر دارد که برای صدای خوانندگان سُلیست به کار می رود .
 2. کلید سُپرانو یا ” دُ ” ی خط یکم : خطوط ششم تا دهم حامل 11 را در بر دارد .
 3. کلید متسوسُپرانو یا ” دُ ” ی خط دوم : خطوط پنجم تا نهم حامل 11 را در بر دارد .
 4. کلید آلتو یا ” دُ ” ی خط سوم : خطوط چهارم تا هشتم حامل 11 خطی را در بر دارد .

 تذکر : برای خوانندگان دارای وسعت صدایی سُپرانو ، متسوسوپرانو و آلتو از کلید ” سُل ” استفاده می شود .

 1. کلید تِنُر یا ” دُ ” ی خط چهارم : خطوط سوم تا هفتم حامل 11 خطی را در بر دارد .
 2. کلید ” دُ ” ی خط پنجم : در حال حاضر معمول نیست و به جای آن کلید ” فا ” ی خط سوم ( باریتن ) کاربرد دارد .
 3. کلید باریتن یا ” فا ” ی خط سوم : خطوط دوم تا ششم حامل 11 خطی را در بر دارد .
 4. کلید باس یا ” فا ” ی خط چهارم : خطوط یکم تا پنجم حامل 11 خطی را در بر دارد و برای صدای باس و سازهایی که در این محدوده ی صدایی قرار دارند ، به کار می رود .
شاید این مقاله را هم دوست داشته باشید :  آموزش کیوبیس فصل پنجم بخش نهم : ضبط صدا

تذکر : امروزه برای خوانندگان با وسعت صدایی باریتن از کلید ” فا ” ی خط چهارم (باس)

استفاده می شود .

 

یادآوری : امروزه برای نوشتن کُرال های چهار صدایی یا هارمُنی ، از حامل پیانو استفاده    سُپرانو و آلتو را با استفاده از کلید ” سُل ” (Parts)می کنند ، به این ترتیب که بخش های

در حامل بالا و بخش های تِنُر و باس را با استفاده از کلید ” فا ” ی خط چهارم ( باس ) در حامل پایین می نویسند .

سیرانو

  خطوط اضافه    (Ledger lines)

هرگاه نُت ها از بالا و پایین حامل تجاوز کنند ، با استفاده از خطوط کوچک و موازی با حامل نوشته می شوند که به آن ها خطوط اضافه می گویند .

امتیاز بدهید
اشتراک گذاری

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *