ادامه آموزش فصل اول : مبانی موسیقی کاربردی

علامت های دیگر برای طول زمانی ( دیرَند ) نُت ها

چون اشکال نُت ها و سکوت های شان برای کشش های لازم در موسیقی کافی نیست ،  از این رو علامت های دیگری نیز به کار می روند ، که عبارتند از :

خط اتّحاد (Bind or Tie) :  خطی ست منحنی که اگر در بالا یا پایین دو نُت هم نام و هم صدا قرار گیرد ، طول زمانی آن دو نُت را با یک دیگر متّحد می کند .

دیرند

  تذکر : خط منحنی دیگری ( در بالا یا پایین دو یا چند نُت غیر هم نام قرار گرفته و صدای آن ها را به یک دیگر متصل میکند ) نیز در موسیقی به کار می رود که آن را خط اتّصال (Slur) گویند .  نُت های متصل شده به وسیله ی خط اتّصال را در زبان ایتالیایی ، لِگاتو (Legato) گویند

لگاتو

تذکر : همان طور که ملاحظه می شود ، خط اتّحاد می تواند دو یا چند نُت را در یک میزان یا دو میزان مختلف به هم متحد کند . البته این خط سرِ نُت ها را به یک دیگر متصل می کند .

نُت های نقطه دار ( Dotted Notes )

1 : قرار گرفتن یک نقطه ، سمت راست هر نُت ، به اندازه ی نصف ارزش زمانی به امتداد آن می افزاید .

نقطه دار

2 : قرار گرفتن دو نقطه ، سمت راست هر نُت ، باعث می شود که نقطه ی یکم به اندازه ی نصف ارزش زمانی و نقطه ی دوم به اندازه ی 4/1 ارزش زمانی نُت به امتداد آن اضافه کند .

2نقطه دار

نیم مقطّع ، مقطّع ، بیش مقطّع

مقطع

تذکر 1 : متسواستاکاتو به دو صورت نمایش داده می شود :

خط افقی کوتاه روی نُتی که نقطه ای در بالا یا پایین آن قرار دارد .

افقی

خط اتّصالی روی چند نُت که بالای آن ها نقطه قرار دارد .

اتصالی

تذکر 2 :عمل دو نقطه جلوی نُت ، عکس عمل استاکاتیسمو می باشد .

سوالات 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61سوالات 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

امتیاز بدهید
اشتراک گذاری

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.