آموزش فصل سوم : فاصله شناسی

فصل سوم

فاصله شناسی

انتظار می رود هنرجو در پایان این فصل اهداف آموزشی و رفتاری زیر را فرا گیرد :

اهداف آموزشی

 • فواصل موسیقی را بشناسد و نام آنها را یاد گرفته باشد .
 • تفاوت پرده و نیم پرده را بداند .
 • با علامات تغییر دهنده آشنا گردد .
 • نیم پرده های دیاتُنیک و کروماتیک را از یک دیگر تشخیص دهد .
 • انواع فواصل و معکوس آن را بشناسد .
 • فاصله های ساده و ترکیبی را تحلیل کند .

اهداف رفتاری

 • فواصل موسیقی را نام گذاری کند .
 • پرده و نیم پرده را تعریف کند .
 • علایم تغییر دهنده را مشخص کند .
 • نیم پرده های دیاتُنیک و کروماتیک را نشان دهد .
 • معکوس فواصل را بنویسد .
 • فاصله های ساده و ترکیبی را نمایش دهد .

فاصله ی موسیقیایی (Musical Interval)

تفاوت زیر و بمی یا نسبت فرکانس ( بسآمد ) میان دو صدا را فاصله گویند .

فاصله

1: متصّل (Conjunct) : عبارت است دو نُت پی در پی با رعایت ترتیب نُت ها مانند ” می ” تا ” فا ” یا ” سُل ” تا ” لا “

2 : منفصل (Disjunct)  : عبارت است از دو نُت غیر پی در پی مانند ” می ” تا ” دُ “

فاصله

نیم پرده ( Half Tone) و پرده (Whole Tone)

کوچکترین فاصله ی موسیقی در کشورهای غربی نیم پرده است ، در سازهای شستی دار اگر بین دو شستی سفید مجاور ، یک شستی سیاه باشد ، فاصله ی میان آن دو شستیِ سفید ، یک پرده است و در غیر این صورت فاصله ی هر شستی سفید یا سیاه مجاور نیز نیم پرده است .

نیم پرده

تعیین نام فاصله ها (Nominating Musical Intervals)  

هر فاصله با توجه به تعداد نُت های تشکیل دهنده آن نام گذاری می شود .

مثلا فاصله ی ” دُ ” تا ” می ” که نُت ” رِ ” از میان آن ها حذف شده ( ” دُ ” ، ” رِ ” ، “می ” ) فاصله ی سوم نام دارد .

تذکر : تعداد فاصله های میانی هر فاصله ،همیشه یک کم تر از شماره ی فاصله می باشند .

مثلا فاصله ی سوم ، از دو فاصله ی مجاور هم ( ” دُ ” تا ” رِ ” و ” رِ ” تا ” می ” ) تشکیل شده است .

در حالی که این فاصله به علت تعداد نُت های تشکیل دهنده ی آن سوم می باشد .

نام فاصله ها

تذکر : برای جلوگیری از اشتباه معمولا فاصله را بالا رونده حساب می کنند .

نام فاصله های مختلف در موسیقی

اگر نُت های موسیقی را از نُت ” دُ ” تا ” دُ ” ی بعدی دنبال یک دیگر بنویسند فاصله ی هر یک از نُت ها از نُت  اولی به این صورت خواهد بود .

1 . فاصله ی یکم درست یا هم صدا (Perfect Unison) فاصله ی بین دو نُت هم نام و هم صدا را که مقدار آن صفر است ( مانند ” دُ ” تا ” دُ ” یکم درست گویند .

160

2 . فاصله ی دوم بزرگ (Major Second) فاصله ی بین دو نُت که یک پرده است ، ( مانند ” دُ ” تا ” رِ ” ) را دوم بزرگ گویند .

161

3 . فاصله ی سوم بزرگ (Major Third) فاصله ی بین دو نُت که 2 پرده است ، ( مانند ” دُ ” تا ” می ” ) را سوم بزرگ گویند .

162

4 . فاصله ی چهارم درست (Perfect Fourth) فاصله ی بین دو نُت که 2 پرده و یک نیم پرده است ، ( مانند ” دُ ” تا ” فا ” ) را چهارم درست گویند .

163

5 . فاصله ی پنجم درست (Perfect Fifth) فاصله ی بین دو نُت که 3 پرده و یک نیم پرده است ، ( مانند ” دُ ” تا ” سُل ” ) را پنجم درست می گویند .

164

6 . فاصله ی ششم بزرگ (Mahor Sixth) فاصله ی بین دو نُت که 4 پرده و یک نیم پرده است ، ( مانند ” دُ ” تا ” لا ” ) را ششم بزرگ گویند .

165

7 . فاصله ی هفتم بزرگ (Major Seventh) فاصله ی بین دو نُت که 5 پرده و یک نیم پرده است ، ( مانند ” دُ ” تا ” سی ” ) را هفتم بزرگ گویند .

168

8 . فاصله ی هشتم بزرگ (Perfect Octave) فاصله ی بین دو نُت که 5 پرده و 2 نیم پرده است ، ( مانند ” دُ ” تا ” دُ ” ی یک اُکتاو بالاتر ) را هشتم یا اُکتاو درست گویند .

169

امتیاز بدهید
اشتراک گذاری

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *