برچسب: آموزش کامل ویندوز 11

9 دلیل برای ارتقا به ویندوز 11 | ویژگی های برتر ویندوز 11 نسبت به سایر نسخه  های ویندوز 0

آموزش ویندوز 11 فصل پنجم

زمان مطالعه: 3 دقیقه   ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ «ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﺩﺳﮑﺘﺎﭖ ﮐﺎﻭﺷﮕﺮ «ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭﺍﯾﻮﻫﺎ، ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻠﺶ ﺩﺭﺍﯾﻮﻫﺎ «ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎ «ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻮﺍﺭﺩ «ﮐﭙﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻮﺷﻪ...