ادامه آموزش فصل اول : مبانی موسیقی کاربردی

 برای مشخص شدن نام این نُت ها :

نت ها

  1. با کلید ” سُل “
  2. چون این نُت بالای حامل می باشد

با توجه به اصل 1 ، از نُت ” لا ” ( نُت مذکور روی خطوط اضافه است ) یک در میان تا 3 خط بالا می روید : ” لا ” ، ” دُ ” ، ” می ” در نتیجه ، نام نُت ، ” می ” است

نت ها

  1. با کلید ” فا “
  2. چون این نُت پایین حامل می باشد
  3. با توجه به اصل 4 ، از نُت ” رِ ” ( نُت مذکور زیر خطوط اضافه است ) ، یک در میان تا 3 خط اضافه پایین می روید : ” رِ ” ، ” سی ” ، ” سُل ” در نتیجه ، نام نُت ، ” سُل ” است .

تذکر : برای جلوگیری از ازدیاد خطوط اضافه و سهولت در نُت خوانی ، از کلیدهای مختلف استفاده می شود .

رابطه ی نُت ها در کلیدهای ” دُ ” و ” فا ” با کلید ” سُل “

کلید ” دُ ” ی خط یکم  ←  نُت مربوط به کلید ” سُل ” را ، یک فاصله ی سوم پایین می آورد .

کلید ” دُ ” ی خط دوم   ←  نُت مربوط به کلید ” سُل ” را ، یک فاصله ی پنجم  پایین می آورد .

کلید ” دُ ” ی خط سوم   ←  نُت مربوط به کلید ” سُل ” را ، یک فاصله ی هفتم پایین می آورد .

کلید ” دُ ” ی خط چهارم ←  نُت مربوط به کلید ” سُل ” را ، یک فاصله ی نهم  پایین می آورد .

شاید این مقاله را هم دوست داشته باشید :  فصل یکم ( مبانی موسیقی )

کلید ” فا ” ی خط سوم   ←  نُت مربوط به کلید ” سُل ” را ، یک فاصله ی یازدهم پایین می آورد .

کلید ” فا ” ی خط چهارم ←  نُت مربوط به کلید ” سُل ” را ، یک فاصله ی سیزدهم  پایین می آورد .

رابطه نت ها

تذکر 1 : کلید ” فا ” ی خط چهارم ( باس ) ، نُت مربوط به کلید باریتُن  را یک فاصله ی سوم ( 3 نُت ) پایین می برد (عکس این موضوع  نیز صحیح می باشد ، یعنی کلید  باریتُن ، نُت مربوط  به کلید ” فا ” ی خط چهارم ( باس ) را یک فاصله ی فاصله ی سوم بالا می برد ) .

روابط نت ها

 تذکر 2 : اگر از هر نُت در کلید آلتو  (  ” دُ ” ی خط سوم ) ، یک نُت بالا رفته و سپس یک اُکتاو پایین بیایند ، نام و موقعیت آن نُت در کلید ” سُل ” مشخص می شود .

روابط نت ها

تذکر 3 : اگر از هر نُت در کلید تِنُر ( ” دُ ” ی خط چهارم ) ، یک نُت پایین رفته و سپس یک اُکتاو پایین بیایند ، نام و موقعیت آن نُت در کلید ” سُل ” مشخص می شود .

روابط نت ها

امتیاز بدهید

لینک کوتاه مقاله : https://5ia.ir/TAg
کد QR :
اشتراک گذاری

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *