دسته: علمی و آموزشی

آموزش جامع و کامل لینک سازی یا لینک بیلدینگ 0

گوگل درباره بهترین شیوه لینک‌سازی اتمام‌حجت کرد !

  گوگل درباره بهترین شیوه‌های لینک‌سازی، سازوکار الگوریتم‌ها و استفاده صحیح از html، یک سند راهنما دارد. در آخرین به‌روزرسانی سند، گوگل به ۴ نکته مهم در لینک‌سازی اشاره می‌کند:  Title Attribute مانند Anchor Text عمل...

9 دلیل برای ارتقا به ویندوز 11 | ویژگی های برتر ویندوز 11 نسبت به سایر نسخه  های ویندوز 0

آموزش ویندوز 11 فصل پنجم

  ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ «ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﺩﺳﮑﺘﺎﭖ ﮐﺎﻭﺷﮕﺮ «ﭘﯿﻤﺎﯾﺶ ﺩﺭﺍﯾﻮﻫﺎ، ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻠﺶ ﺩﺭﺍﯾﻮﻫﺎ «ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻭ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﯼ ﭘﻮﺷﻪ ﻫﺎ «ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻮﺍﺭﺩ «ﮐﭙﯽ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻮﺷﻪ...

0

آموزش ویندوز یازده ۱۱ ، فصل چهارم آشنایی با جعبه ها و منوها

آموزش ویندوز یازده ۱۱ ، فصل چهارم آشنایی با جعبه ها و منوها   ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ «ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﻨﺠﺮﻩ «ﺩﺳﺘﮑﺎﺭﯼ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎ، ﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ «ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺭﻭﯼ ﭘﻮﺷﻪ ﻣﻨﻮﻫﺎ «ﺩﺭﮎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﺎﻭﺑﺮﯼ...

تغییرات سیستم عامل جدید مایکروسافت ویندوز 11 - اعوجاج 0

آموزش ویندوز یازده 11 ، فصل سوم ، دسکتاپ سنتی و منوی استارت

آموزش ویندوز یازده 11 ، فصل سوم ، دسکتاپ و منوی استارت     فصل سوم ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ «ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﮑﺘﺎﭖ «ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻨﻮﯼ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ «ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﮑﺘﺎﭖ «ﺑﺎﺯﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ...

آموزش ویندوز 11 فصل دوم 0

آموزش ویندوز یازده 11 فصل دوم – آموزش منوی استارت

فصل دوم – آموزش منوی استارت ﻣﻨﻮﯼﺷﺮﻭﻉ ﻣﻨﻮﯼﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ 11 ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯼ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ، ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪﻣﺮﮐﺰﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ...

0

ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ11 ﭼﯿﺴﺖ؟ ( فصل اول )

ﻓﺼﻞ1 ﻭﯾﻨﺪﻭﺯ11 ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽﺧﻮﺏﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺍﯾﺪﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ:ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻪ ﺭﺍﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ، ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﻫﺎ ﻧﻔﺮ...