آرشیو ماهانه: اردیبهشت 1401

0

آموزش ویندوز یازده ۱۱ ، فصل چهارم آشنایی با جعبه ها و منوها

آموزش ویندوز یازده ۱۱ ، فصل چهارم آشنایی با جعبه ها و منوها   ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ «ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﻨﺠﺮﻩ «ﺩﺳﺘﮑﺎﺭﯼ ﺩﮐﻤﻪ ﻫﺎ، ﻧﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺟﻌﺒﻪﻫﺎ «ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﺭﻭﯼ ﭘﻮﺷﻪ ﻣﻨﻮﻫﺎ «ﺩﺭﮎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻧﺎﻭﺑﺮﯼ...

تغییرات سیستم عامل جدید مایکروسافت ویندوز 11 - اعوجاج 0

آموزش ویندوز یازده 11 ، فصل سوم ، دسکتاپ سنتی و منوی استارت

آموزش ویندوز یازده 11 ، فصل سوم ، دسکتاپ و منوی استارت     فصل سوم ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻓﺼﻞ «ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺳﮑﺘﺎﭖ «ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻨﻮﯼ ﺍﺳﺘﺎﺭﺕ «ﮐﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺩﺳﮑﺘﺎﭖ «ﺑﺎﺯﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺣﺬﻑ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ...