ادامه آموزش فصل سوم : فاصله شناسی

تعریف اُکتاو (Octave)

دو صورت هم نام موسیقی را که نسبت فرکانس شان 2 به 1 یا بالعکس باشد ، اُکتاو گویند . کلمه ی اُکتاو از ریشه ی یونانی Octa به معنی هشت آمده و هر نُت اُکتاو نسبت به یکدیگر فاصله هشتم دارند .

فاصله های طبیعی دیگر

برای پیدایش فواصل گوناگون طبیعی می توان آن ها را به ترتیب از مبنای ” دُ ” ، ” می ” ، ” فا ” ، ” سی ” بررسی کرد . در نتیجه از مبنای ” دُ ” فواصل بزرگ و درست به دست می آیند . از مبنای ” می ” علاوه بر فواصل درست ، فواصل کوچک مشخص می شوند . از مبنای ” فا ” علاوه بر فواصل بزرگ و درست فاصله ی چهارم افزوده و از مبنای ” سی ” علاوه بر فواصل کوچک و درست ، فاصله ی پنجم کاسته تعیین می گردند .

170

فاصله ی دوم کوچک (Minor Second) فاصله ی بین دو نُت که یک نیم پرده است ، ( مانند ” می ” تا ” فا ” ) را فاصله ی دوم کوچک گویند .

( فاصله ی دوم بزرگ یک پرده است )

171

فاصله ی سوم کوچک (Minor Third) فاصله ی بین دو نُت که یک نیم پرده است ، ( مانند ” می ” تا ” سُل ” ) را فاصله ی سوم کوچک گویند .

( فاصله ی سوم بزرگ 2 پرده است )

172

فاصله ی چهارم افزدوه (Augmented Fourth) فاصله ی بین دو نُت که 3 پرده است ، ( مانند ” فا ” تا ” سی ” ) را چهارم افزوده گویند .

( فاصله ی چهارم درست 2 پرده و یک نیم پرده است )

173

فاصله ی پنجم کاسته (Diminished Fifth) فاصله ی بین دو نُت که 2 پرده و 2 نیم پرده است ، ( مانند ” سی ” تا ” فا ” ) را پنجم کاسته گویند .

( فاصله ی پنجم درست 3 پرده و یک نیم پرده است )

174

فاصله ی ششم کوچک (Minor Sixth) فاصله ی بین دو نُت که 3 پرده و2 نیم پرده است ، ( مانند ” می ” تا ” دُ ” ) را ششم کوچک گویند .

( فاصله ی ششم بزرگ 4 پرده و یک نیم پرده است )

175

فاصله ی هفتم کوچک (Minor Seventh) فاصله ی بین دو نُت که 4 پرده و 2 نیم پرده است ، ( مانند ” می ” تا ” رِ ” ) را هفتم کوچک گویند .

( فاصله ی هفتم بزرگ 5 پرده و یک و نیم پرده است )

176

 

امتیاز بدهید
اشتراک گذاری

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *